С 8 гласа “за” Радослав Димов, 1 глас в подкрепа на Албена Вутова и 1 “против” двамата кандидати настоящият районен прокурор на София стана апелативен. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в първото си редовно заседание.

ВСС
Това е втората поредна процедура по избор на ръководител на Апелативната прокуратура в София. Първият път кандидат за поста бе единствено досегашният апелативен прокурор Алебна Вутова. Този път тя не получи подкрепата на кадровиците, но въпреки това се яви и в настоящия конкурс.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“Притежавам добри социални умения и професионални качества. Познавам всички прокурори и служители, които работят в СРП, прокурорите от Софийска градска прокуратура, от Апелативна прокуратура — гр.София, както и колеги от цялата страна.Същото мога да кажа и за всички разследващи органи на територията на страната. Заложил съм на взаимно доверие и колегиалност”, посочи Димов.  Той отчете като проблеми в Апелативния район липсата на борба срещу корупционни престъпления от страна на останалите прокуратури освен специализираната, на която се разчита преимуществено, както и недостатъчно добрата комуникация на ръководството на Апелативната прокуратура с медиите.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Сред целите му е да затвърди принципа на екипност между прокурорите, както и с органите на МВР и службите. “В повечето от срещите ще се стремя да участвам и лично. Ще сформирам съвет на окръжните прокурори и софийски градски прокурор като съвещателен орган към административния ръководител на АП – гр. София, който съвет да провежда работни срещи на всеки три месеца по конкретни теми и текущи проблеми, при необходимост и с участието на административните ръководители на районните прокуратури. Ще осигуря достъпност до апелативния прокурор”, посочи Димов.

свидетелство за съдимост

“Няма да забравя, че съм пръв сред равни и че съм на този пост, за да улеснявам функциите на колегите си. Ще продължавам да се явявам в съдебни заседания, стремейки се да организирам действията и ангажиментите си като административен ръководител така, че да не натоварвам колегите си”, заяви още Димов. Той изтъкна, че има проблеми с това, че действията на някои прокурори не се оценяват достатъчно. “Говоря за постановлението за прекратяване. Доста често това е по-трудно от изготвянето на обвинителен акт. Има и актове на прокурора, като постановленията за спиране, европейската заповед за разследване, както и всички актове по закона за здравето, които изобщо нямат оценка. Това са ежедневни дейности. Тези актове следва да бъдат включени като критерий за работа на прокуратурата”, каза още той.


Leave A Reply