С 8 гласа “за” Радослав Димов, 1 глас в подкрепа на Албена Вутова и 1 “против” двамата кандидати настоящият районен прокурор на София стана апелативен. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в първото си редовно заседание.

ВСС
Това е втората поредна процедура по избор на ръководител на Апелативната прокуратура в София. Първият път кандидат за поста бе единствено досегашният апелативен прокурор Алебна Вутова. Този път тя не получи подкрепата на кадровиците, но въпреки това се яви и в настоящия конкурс.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“Притежавам добри социални умения и професионални качества. Познавам всички прокурори и служители, които работят в СРП, прокурорите от Софийска градска прокуратура, от Апелативна прокуратура — гр.София, както и колеги от цялата страна.Същото мога да кажа и за всички разследващи органи на територията на страната. Заложил съм на взаимно доверие и колегиалност”, посочи Димов.  Той отчете като проблеми в Апелативния район липсата на борба срещу корупционни престъпления от страна на останалите прокуратури освен специализираната, на която се разчита преимуществено, както и недостатъчно добрата комуникация на ръководството на Апелативната прокуратура с медиите.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Сред целите му е да затвърди принципа на екипност между прокурорите, както и с органите на МВР и службите. “В повечето от срещите ще се стремя да участвам и лично. Ще сформирам съвет на окръжните прокурори и софийски градски прокурор като съвещателен орган към административния ръководител на АП – гр. София, който съвет да провежда работни срещи на всеки три месеца по конкретни теми и текущи проблеми, при необходимост и с участието на административните ръководители на районните прокуратури. Ще осигуря достъпност до апелативния прокурор”, посочи Димов.

свидетелство за съдимост

“Няма да забравя, че съм пръв сред равни и че съм на този пост, за да улеснявам функциите на колегите си. Ще продължавам да се явявам в съдебни заседания, стремейки се да организирам действията и ангажиментите си като административен ръководител така, че да не натоварвам колегите си”, заяви още Димов. Той изтъкна, че има проблеми с това, че действията на някои прокурори не се оценяват достатъчно. “Говоря за постановлението за прекратяване. Доста често това е по-трудно от изготвянето на обвинителен акт. Има и актове на прокурора, като постановленията за спиране, европейската заповед за разследване, както и всички актове по закона за здравето, които изобщо нямат оценка. Това са ежедневни дейности. Тези актове следва да бъдат включени като критерий за работа на прокуратурата”, каза още той.


Share Follow

Leave A Reply