Александър Андреев е говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК). Той е магистър по право от Нов български университет, има 20-годишен юридически стаж. Бил е многократно в състава на ЦИК – на местните избори през 2007 г., на парламентарния вот, както и на вота за европарламент през 2009 г. На основание чл. 57, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия избира за говорители на ЦИК  Александър Андреев Андреев и Таня Анчева Цанева.

Александър Андреев снимка: БГНЕС

Александър Андреев
снимка: БГНЕС

Г-н Андреев, вчера беше последният срок, в който Централната избирателна комисия (ЦИК) приемаше документи за участие в предстоящите наесен избори за общински съветници и кметове. Колко общо партии и коалиции са се регистрирали за участие?

59 партии и 7 коалиции са регистрирани за местните избори през октомври. В края на вчерашния ден, когато изтече срокът за регистрация на партиите и коалициите в Централната избирателна комисия (ЦИК), бяха подали заявления 64 партии и 8 коалиции. По отношение на 5 партии и 1 коалиция беше направен отказ за регистрация, поради несъответствие на документите, които бяха представени към заявлението, с нашето Решение № 706-МИ и Изборният кодекс. Останалата част, на които не успяха да бъдат проверени подписките в подкрепа на регистрацията им, в момента са в състояние на неприключила процедура. Тоест в момента, в който се върнат подписките, вече ще знаем окончателно броят на партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК за участието в тези избори.

Тази година Вие обявихте, че ще има много новости в изборите, в това число и бюджетът, който е отделен за местните избори, беше определен като безпрецедентен – 70 млн. лева. За какво ще бъде разпределен той и какви други промени ще има на тези избори?

В рамките на този бюджет, който Вие цитирахте, а именно от 70 млн. и 700 хил. лв. са предвидени всички разходи, свързани както с организацията на изборите, включително и отпечатването на бюлетините, заплащането на възнагражденията на всички- секционните и общинските избирателни комисии, ЦИК. Включено е и заплащането на разяснителната кампания, за ведомствата, които имат пряко участие в подготовката на изборите, каквито са Министерството на образованието и науките, Министерството на вътрешните работи, администрацията на Министерски съвет. Тоест това включва всички разходи, които следва да бъдат заделени, като бюджет, за да протекат нормално изборите. Разбира се, съществено изменение има във възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, които от 2011 година до момента не бяха увеличавани. През целия този период те не бяха актуализирани и съобразени с икономическите условия и стандарта на живот в България, който през тези години се е изменял. Ние считаме, че това е едно достойно възнаграждение за труда, който влагат нашите колеги. Трябва да знаем, че все пак, тези хора са основната единица в изборния процес, тъй като те отчитат резултатите на ниво секция и въз основа на тях вече се оформят и окончателните изборни резултати във всяка една община.

Европейски-избори-бюлетина-образец
За местните избори Вие посочихте, че секции в чужбина няма да се разкриват. Защо и на какво се дължи това?

В местните избори никога до сега не са се откривали секции в чужбина, защото тук следва принципът на уседналост, тоест българските граждани трябва да имат постоянен и настоящ адрес на територията на страната и поне един от тях да е на територията на дадената община или район на кметство в населеното място, в което те ще гласуват. В предходните избори през 2015 година, за разлика от тези, имаше секции извън страната, но в тях можеше да се гласува единствено за националния референдум, който се проведе едновременно с местните избори тогава. В тази връзка, това беше едно изключение, когато имаше секции извън страната, но при всички случаи българските граждани, които бяха в чужбина не можеха да гласуват за местните избори, а можеше само за националния референдум.

Това ще бъде първата предизборна кампания, за провеждането на която политическите сили ще могат да получават финансова помощ от юридически лица и еднолични търговци, съгласно новите правила, приети с последните промени в Закона за политическите партии. Това ще доведе ли според вас до плурализма, за който предупреждаваше президентът Румен Радев?

Резултатите, които биха могли да бъдат анализирани, ще трябва да бъдат в края на изборите, когато се види в рамките на предизборната кампания до каква степен партиите и коалициите, в това число и инициативните комитети, са се възползвали от финансирането от юридически лица и еднолични търговци, както и от финансиранията под формата на дарения от страна на гражданите от държави членки на Европейския съюз. Чак тогава бихме могли, въз основа на такъв един анализ, да преценим до какво е довело това либерализиране на процеса на финансиране на партиите и коалициите в рамките на предизборната кампания. За момента все още е прекалено рано, за да бъде обект на какъвто и да било анализ, тъй като за първи път в рамките на един доста дълъг период, ще бъде възможно финансирането от юридически лица и от еднолични търговци. Централната избирателна комисия е правоприлагащ орган и той не може да направи нещо различно, освен да приложи закона такъв, какъвто е. В случай, че има някакъв дебат, в рамките на тези промени, дали те ще доведат до определен резултат или не, това е политическа тема, която следва да се води в Народното събрание и между различните институции, които имат законодателна власт и които биха могли да повлияят при уреждането на финансирането на партиите и коалициите от предизборната кампания, чрез законодателни мерки.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Какво трябва да знаят хората при гласуването на местния вот?

На първо място, хората трябва да си проверят дали фигурират в избирателните списъци на секцията в която до момента винаги са гласували. Това могат да направят от 16 септември нататък, както в страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД ГРАО), така и на страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК), където ще бъде направена препратка към страницата на ГД ГРАО, за да може да се извършва тази проверка. Те ще могат да го направят и на местата, където ще бъдат обявени предварителните избирателни списъци в съответната община, район или кметство. По този начин те ще могат да видят дали фигурират и дали има непълноти и грешки в избирателния списък, по отношение на вписването на техните имена и данни, за да може своевременно да се реагира и те да упражнят правото си на глас. След което следва да знаят, че в тези избори може да се гласува в градовете с районно деление за 4 избора, а именно: за общински съветници, за кмет на община, кметове на кметства и кметове на райони. Избирателят, след като се яви в секцията, при установяването на неговата самоличност, че фигурира в избирателните списъци, ще му бъдат предоставени от членове на секционната избирателна комисия бюлетините за различните видове избори, за които се гласува в съответната секция, за да може той да упражни правото си на глас. Това, което избирателят трябва да направи, е с „Х” или „V” да отбележи с химикал, който пише със син цвят, своя глас за дадената политическа сила или за независимия кандидат. Тогава, когато се гласува за общински съветници и човек е дал своя глас за дадена партия или коалиция, може да отбележи пак с „Х” или „V” този, за когото гласува. Новото в тези избори е, че номерата на кандидатите в кръгчетата са изписани от 101 нататък. Например, ако мандатите от една община са 11, те ще бъдат изписани от 101 до 111. Докато номерата на партиите и коалициите, местните коалиции и независимости, са от номер 1 до съответният номер на регистрирания последен инициативен комитет. Те не могат да бъдат повече от 100.

цик, машинно гласуване
За тези избори парламентът прие промени в Изборния кодекс- да няма машинен вот. Основните причини, които се изтъкнаха бяха, че машинното гласуване е скъпо, а отчитането на резултатите – сложно. В тази връзка, имаше ли проблеми с машините за гласуване на европейските избори? Ако да- какви?

Това, което се повдигна като въпрос беше свързано, както с отношението за логистиката на тези машини, което щеше да се затрудни още повече при едни местни избори, където имаме и втори тур, в рамките на 7 дни, след първия тур. Знаем, че отчитането на резултатите е до 48 часа от края на изборния ден, което означава, че най-рано в сряда ще се знаят онези кандидати, които отиват на втори тур. Това, разбира се, би затруднило пренастройването на машините с новата бюлетина, както и пренасянето отново от централен склад до съответните секции за гласуване. Всичките тези въпроси повдигат доста неясноти, които трябва да намерят своето законодателно решение, а не да бъдат в прерогативите на един или друг държавен орган, тъй като те не могат да бъдат решени, освен чрез написването на една ясна процедура- как трябва да се случат тези неща. На второ място възникнаха и въпроси, свързани със сигурността на машинният вот. В предходните избори имаше случаи, в които машините или не стартираха или при повторното рестартиране губеха крайните и окончателните данни от информацията, която следва да бъде отчетена. Всичките тези въпроси също поставят под риск едно гласуване в местните избори, където знаем, че гласувайки в рамките на една община, всеки един глас е от значение при отчитането, за да може да се определи кой от кандидатите е спечелил изборите и кой ще влезе в общинския съвет и ще бъде кмет на общината или на районите в кметството. Този въпрос също беше поставен от ЦИК в рамките на обсъждането на машинното гласуване- дали да остане на местните избори. На следващо място, разбира се, е фактът, че не са постигнати онези цели, които машинното гласуване беше поставило, а именно да намалее броят на недействителните гласове при гласуването, както и правилното отчитане на преферентните и на резултатите. Видяхме, че това в определени секции въобще не е отчетено на преференциите при машинното гласуване при прибавянето им към окончателния протокол за окончателните резултати в дадената секция. Това, разбира се, трябваше да бъде и проверено в последствие и при повторната проверка ЦИК да отстранява такива грешки и непълноти. Това отново довежда до въпроси, които следва да бъдат проучени и допълнително анализирани. Едва тогава вече ще може да се мисли за машинното гласуване, като внедряване във всички видове избори.


Share Follow

Leave A Reply