Данните за първите шест месеца на 2019 г. показват, че броят на фините прахови частици намалява с почти 36% в сравнение със същия период на 2018 г. Това съобщи заместник-кметът по околна среда в Столична община Йоана Христова на петата поред дискусия, посветена на проблемите и решенията със замърсяването на въздуха на територията на Столична община.

Йоана Христова, снимка: darikradio.bg

Йоана Христова, снимка: darikradio.bg

По думите й работата през последните години на Столична община с гражданите, неправителствените организации и държавните институции е довела до добър резултат за намаляване нивата на фините прахови частици в столицата. Тя отбеляза, че са поставени и още 30 контейнера за отделно събиране на текстилни отпадъци, за да може те да не достигат до крайния потребител.

София, мръсен въздух
„Хората започнаха да изхвърлят все по-разделно своите отпадъци и контролът на Столична община в тази посока е завишен”, посочи Христова като допълни, че миенето на улиците също става по-интензивно. “Контролът от страна на Столичния инспекторат става все по-интензивен, връщат се фирми и се налагат и санкции”, каза Христова. Тя подчерта, че това е още една мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух. „Увеличава се качеството на разделното събиране на едрогабаритни отпадъци, като стари мебели и ремонтни дейности например. Сключени са договори и за разделното събиране на гуми, така че гражданите да могат да дадат старите си гуми на специални площадки за горене. Поставени са 25 филтъра в района на столичния район “Красна поляна”, а в момента тече процедура за доставка на 2 000 филтъра на територията на Столична община, които да бъдат поставени през годините до края на 2023 г. Отделен е финансов ресурс в размер на 57 млн. лв., който да послужи за подмяната на отоплителните, остарели и неефективни инсталации на домакинствата. Целта е до края на годината да стартира широка разяснителна кампания, както и при какви условия могат да кандидатстват хората, за да им бъдат подменени отоплителните инсталации”, изтъкна още тя.

Мръсен въздух замърсяване
По думите й на територията на Столична община 55 000 домакинства се отопляват на твърдо битово гориво, а в идните 3 години на 20 000 домакинства ще бъдат подменени старите отоплителни инсталации. Тя припомни, че по отношение на транспорта продължават усилията на Столична община за доставка на нови автобуси, които са категория Евро 6. „До настоящия момент 90% от автобусния състав на територията на СО е най-висока категория, доставят се и първите електробуси. Изграждат се и нови зарядни станции, с което за транспортната обезпеченост в рамките на СО се прави достатъчно”, посочи Христова. Тя подчерта, че Столична община е в процедура по доставка на автоматични станции, като паралелно с това приключи инсталирането на 22 сензора на различни локации в столицата.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Омбудсманът Диана Ковачева напомни, че през 2017 г. има осъдително решение от страна на съда на Европейския съюз във връзка с фините прахови частици, а на 25 юли Европейската комисия предяви нов иск срещу България за повишените нива на фините прахови частици.

Диана Ковачева, заместник-омбудсман

Диана Ковачева, заместник-омбудсман

По думите й правото на гражданите да имат здравословна и благоприятна околна среда е конституционно защитено право. „Световната здравна организация (СЗО) и Европейската агенция за околна среда отдавна алармират, че замърсяването на атмосферния въздух води до влошаване на здравето и опасност за живота на населението”, подчерта новият омбудсман.


Leave A Reply