“България полага усилия за разширяването в срок на газопреносната мрежа от турско-българската до сръбско-българската граница”, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Сътрудничеството между България и Руската федерация е дългогодишно и се базира на конструктивния диалог. Страните ще работят за увеличаване на стокообмена помежду си, както и във всички области от взаимен интерес. Около това се обединиха Теменужка Петкова и министърът на промишлеността и търговията Денис Мантуров при провелото се във Варна XVII заседание на Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество.

България, Русия

По думите на министър Петкова близо 6% от външноикономическия оборот на страната ни е с Русия. Като перспективни за инвеститорите както от Република България, така и от Руската федерация бяха очертани области като енергетика, промишленост, селско стопанство, оборудване и технологии за хранителната промишленост, туризъм, инфраструктурни проекти и други. По време на провелия се бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, бе подчертано, че отношенията между компаниите от двете страни следва да бъдат засилени.

турски поток, природен газ

Сред основните теми по време на заседанието на междуправителствената комисия бе енергийната. България и Русия потвърдиха готовността си за по-нататъшно укрепване и развитие на взаимоизгодните отношения в областта на енергетиката при стриктно спазване на енергийното законодателство. Страните констатираха продължаването на реализацията на дейностите, залегнали в подписаната през 2017 г. Пътна карта за разширение на газопреносната инфраструктура от турско-българска до българо-сръбска граница.

аец козлодуй

Благодарение на ползотворното сътрудничество между страните във връзка с обслужването и модернизацията на енергоблоковете на АЕЦ „Козлодуй“, се очаква до няколко седмици Агенцията за ядрено регулиране да издаде лицензия за продължаване живота на 6-и блок. По този начин се гарантира ефективната работа и на двата енергоблока в рамките на допълнителния срок на експлоатация. Във връзка с процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ „Белене“ страните подчертаха важността на участието на конструктора и производител на оборудването „Росатом“ в реализацията на проекта.


Share Follow

Leave A Reply