България се изкачва с 11 позиции до 47-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса на световния лидер в застраховането на търговски кредити – Euler Hermеs. С този резултат тя се превръща в най-динамично развиващата се страна по този показател в региона на Централна и Източна Европа. Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява условията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните държави. За целта се използват 5 критерия – регулации, знание, свързаност, инфраструктура и мащаб, а максималният възможен резултат е 100 точки.

снимка: insuranceblog.accenture.com

снимка: insuranceblog.accenture.com

С добри оценки за регулация и свързаност България успява да изпревари съседните Сърбия (50-о място), Румъния (56-о място) и Турция (48-о място), както и Хърватска и Черна гора. Значително пред нас в класацията обаче са останалите държави в региона – отличниците от Чехия (27-о място), Словения (31-во място), Унгария (34-то място), които също отбелязват макар и по-малък напредък.

снимка: estorm.com.au

снимка: estorm.com.au

Оценката на анализаторите от Euler Hermes за региона като цяло е положителна, като се отбелязва успешната стратегия на държавите да компенсират липсата на мащаб с фокус върху развитието на инфраструктурата, свързаността и знанията. Именно последната е сферата с най-голям потенциал за подобрение у нас, като към момента България събира 48 от 100 възможни точки. EDI класацията на Euler Hermes за 2019 година отново е оглавена от САЩ. Германия също запазва второто си място, а Холандия е изместена от тройката от Дания. Като положително се отчита и развитието на Китай, които за първи път попадат в Топ 10.

снимка: b2bmarketing.net

снимка: b2bmarketing.net

Анализаторите уточняват, че индексът EDI не мери самата дигитализация в съответната държава, а се фокусира конкретно върху условията за развитието на бизнеса с помощта на дигитализацията и съответно върху рисковете от евентуално забавяне. Наред с данни за приноса на дигиталната икономика към БВП, се взимат предвид фактори като ръста на е-търговията, новите услуги, навлизането на Big data и облачните технологии, роботизацията и автоматизацията и влиянието върху производителността, както и развитието на образованието и развойната дейност.

инвестиция ръст икономика скала

Според експертите на Euler Hermes проследяването на индекса EDI е важно за бизнеса заради новата икономическа реалност – в момента около една пета от глобалния БВП се създава от дигиталната икономика. Доказват го и данните за развитието на е-търговията, като през 2018 година в САЩ се отчита 13,7% ръст (след 16% през 2017). В Китай увеличението е още по-значещо – 29% за 2018 година след 32% през предходната. Това са темпове в пъти по-високи в сравнение с ръста на традиционната търговия. Освен адаптиране към новата среда и адекватно използване на възможностите за растеж, според експертите на Euler Hermes, бизнесът е важно да следи темата с дигитализацията и заради появата на нови рискове. Те са свързани както с киберсигурността, така и с влиянието на т.нар. “нова студена война”, до която ескалира напрежението между Китай и САЩ във връзка с казуси между технологични компании.

снимка: logistika.bg

снимка: logistika.bg

Euler Hermes е глобалният лидер в сферата на застраховането на търговски кредит с експертиза в сферата на гаранциите и събирането на вземания. С над 100-годишна история, Euler Hermes прелага B2B финансови услуги и разполага с изградена мрежа за ежедневно проследяване на несъстоятелностите на малки, средни и интернационални компании на пазарите, формиращи 92% от БВП в света. Компанията е представена в над 50 държави и има екип от 5800 специалисти. Част от групата Allianz, Euler Hermes е листвана на стоковата борса Euronext Paris (ELE.PA) и е с рейтинг AA определен от Standard & Poor’s. Консолидираният оборот на компанията за 2018 г. е 2,7 млрд. евро, а общата експозиция на застрахованите транзакции по цял свят възлиза на 962 млрд. евро. В България Euler Hermes осигурява обезпечения на обща стойност над 1,2 млрд. евро.

За повече информация: www.eulerhermes.com, LinkedIn или “Туитър”: @eulerhermes.


Share Follow

Leave A Reply