Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер на 3 млн. лв. Средствата са разпределени по първостепенни разпоредители с бюджет, съобщиха от правителствената пресслужба.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

По бюджета на община Търговище се предоставят 2 млн. лв. допълнителни трансфери за извършване на основен ремонт на общински път, свързващ Път II-49 и производствена площадка на “Тракия глас България” ЕАД.

снимка: novini247.com

снимка: novini247.com

Одобрените допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 1 млн. лв. са предназначени за нуждите на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд. С предоставените средства ще бъде обезпечено изплащането на възнаграждения от Закона за съдебната власт на служителите в двете институции.

Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.


Share Follow

Leave A Reply