Министърът на околната среда и водите Нено Димов, изпълняващият длъжността кмет на Столична община Ирина Савина и изпълнителните директори на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и „Столичен автотранспорт“ ЕАД – Евгений Ганчев и Слав Монов, подписаха три договора за доставка на екологични транспортни средства за София. Целта е да се подобри качеството на атмосферния въздух в общината.9baaccc1581f5457bc1c1dab071d086e2e5d97a1
Общият размер на инвестициите е 261,4 млн. лв., като Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 218 млн. лв. С изпълнението на трите проекта ще бъдат доставени общо 137 електрически превозни средства за обществения транспорт за Столичната община.8ff1acd716a7d53453473520772eb1fff1e05f32
Дейностите по първия проект предвиждат доставка на 25 нови трамваи за 4, 5 и 18. По втория договор ще бъдат закупени 30 тролейбуси, които ще заменят амортизирани превозни средства, 3 броя токоизправителни станции, които са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Третият проект предвижда доставка на 52 нови електрически автобуси и специализирано оборудване за тях.


Share Follow

Leave A Reply