Европейската комисия открива наказателни процедури срещу Австрия, България, Румъния и Унгария заради подписването на 13 септември 2018 г. на споразумение с пет държави от Западните Балкани за автоматизиран обмен на данни за ДНК, пръстови отпечатъци и регистрация на превозни средства. Обменът на такива данни между държавите в ЕС е уреден с решенията на Съвета на ЕС, уточнява ЕК.
Посочените държави разполагат с два месеца, за да отговорят на доводите на комисията. ЕК може да реши да продължи след това наказателната процедура, се посочва в съобщението.

Европейската комисия Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Европейската комисия
Снимка: Лоек Ессерс/Loek Essers

Европейската комисия реши също така да предяви иск срещу Полша пред Съда на ЕС с искане за ускорена процедура относно новия режим за дисциплинарните производства срещу полските съдии. Според Брюксел режимът на дисциплинарните производства в Полша нарушава независимостта на съдебната власт на полските съдии и не осигурява необходимите гаранции за защита на съдиите от политически контрол. Съдиите не са предпазени от политически контрол и е нарушена независимостта на съдебната власт.


Share Follow

Leave A Reply