България за поредна година заема лидерската позиция в една от негативните “класации” на Европейския съюз – държавата с най-голям дял хора в риск от бедност или социално изключване с 32.8% от населението през 2018 г. при средно 21.7% в ЕС.

Малко след България са Румъния (32.5%) и Гърция (31.8%), а най-добри са показателите в Чехия (12.2%), Словения (16.2%) и Словакия (16.3% за 2017 г.), показват последните данни на Евростат.

снимка: Евростат

снимка: Евростат

България е също така страната, която отбелязва най-голямото понижение на хората в риск от бедност през последните шест години. От пиковата за съюза 2012 г. местният дял на рисковите групи намалява с 16.5 процентни пункта, докато в ЕС и еврозоната спадът е съответно с едва 3.1 пункта и 1.7 пункта. В някои държави пък стойностите се увеличават – като в Люксембург (с 3.5 пункта), Холандия (с 1.7 пункта) и Естония (с 1 пункт).

статистика, графика

Според разбивките на европейската статистическа служба в България 669 хил. души над 65-годишна възраст са в риск от бедност или социално изключване, което на практика означава почти всеки втори от населението в тази възрастова група. Безспорно това е едно от най-високите нива в ЕС, където средното е 18.3%, но понижението е с 14 пункта през последните шест години. В същото време в Латвия показателят се повишава с 15.3 пункта през последните години до 49% през 2018 г., а в Естония възрастните в риск се увеличават с над една четвърт до 47.4%. Най-нисък е делът в Дания (9.6% през 2018 г.), Франция (9.9%) и Холандия (11.8%), макар че в последната държава показателят се влошава през последните три години.

снимка: debati.bg

снимка: debati.bg

Румъния пък води по отношение на риска при непълнолетните младежи с 38.1% от всички под 18-годишна възраст, което е спад с 14.4 пункта от 2012 г. В България понижението за същия период е 18.6 пункта, но пък показателят остава вторият най-висок в ЕС с 33.7%, или 410 хил. от младежите под 18 г. Най-малък пък е рискът за младите в Словения (13.1%), Чехия (13.2%) и Холандия (15.2%).

В България най-рискови са живеещите в селата. В големите градове например под една четвърт от населнието е застрашено от бедност или социално изключване, което не е далеч от средните за Европа нива от 22%. От друга страна, в по-малките градове делът скача до 29.1% през 2018 г. (макар че спадът е почти двоен през последното десетилетие) при средно около 20% в ЕС и еврозоната. А при селата разликата е огромна – 47.4% от хората там са в риск, докато в ЕС този показател е 23.3%.

образование, училище

Има значение и достигнатото образователно ниво. Голяма част от лошите данни за България например идват от хората, които са завършили само основно или по-ниско ниво – от тях 64% са били в риск от бедност през 2018 г., като този дял намалява през годините, но с малко. От друга страна, всяка следваща придобита образователна степен намалява рисковете. Малко над една четвърт са хората в риск със средно или средно професионално образование, като този дял е по-голям при жените, а при висшистите делът пада до 12.7%, което е близо до средноевропейското ниво от 10.7%.

пенсия, социално осигуряване

Показва се и статистиката на хората, които са в риск от бедност в ЕС преди социални трансфери като пенсии и социални помощи. В нея България е със значителните 45.2% от населението в риск. Но страната не попада в челните позиции – те са заети от Гърция с 50% от населението, Унгария с 46.1%, Люксембург с 46%, Румъния, Италия и Франция с малко над 45%.


Share Follow

Leave A Reply