“Днес ще говорим не само за спорт, но и за бъдещето на България. Бъдеще, което принадлежи на онези далновидни и активни нации, които подготвят своите граждани да бъдат здрави, силни и издръжливи, които да имат широк функционален диапазон и да изграждат в тях сила и устойчивост, да растат с уважение към роднини и приятели и любов към родината”. Това каза президентът Румен Радев на откриването на конференцията: “Спортът, децата и бъдещето”.7400662

По думите на държавния глава, организираната кръгла маса е, за да бъдат разгледани предизвикателствата и вредните навици, пред които сме изправени, както и какво е състоянието на българския спорт и какво и как трябва да се прави за ефикасността на спорта. “Днес сме тук, за да градим бъдещето, което е младото поколение. От нас зависи дали ще имаме конкурентно-способна държава”, отбеляза той. Според президента това без масов спорт няма как да стане.
7400660

Във форума участват водещи експерти в областта на медицината, психологията, педагогиката, физическото възпитание. В рамките на конференцията лекторите представят информация за здравния статус и физическата дееспособност на младежите у нас. Обсъдени са начините за стимулиране на физическата активност, както и противодействието на агресията в училище, на зависимостите и обездвижването сред децата. Кръглата маса се организира от обществения съвет “Физическо възпитание и спорт” към президента и е под егидата на държавния глава Румен Радев.


Leave A Reply