Трайко Младенов е кандидат за кмет на община Костинброд от ПП ГЕРБ. Той е завършил специалност “Право” в УНСС. Работил е като заместник кмет на община Костинброд в ресор “Устройство на територията, общинска собственост и екология”. Кмет е на Костинброд от октомври 2015 година.

_98A5842

Какво Ви мотивира отново да се кандидатирате за кмет на Община Костинброд?

През изминалия вече мандат – ние, екипът на община Костинброд, направихме много и постигнахме много. Общината ни беше отличена с престижни отличия в различни области, в които мога да кажа категорично, че станахме първенци за областта, региона, страната. И всичко, което постигнахме – с много работа, работа, работа, е благодарение на активното сътрудничество между общинска администрация и общински съвет Костинброд, с огромната – отново подчертавам – огромната помощ от страна на държавата – Министерския съвет, министерства, областна администрация. Работихме много, дори през този предизборен месец продължаваме да работим с устрема и хъса ни от тези изминали четири години. Дори в настоящия момент издаваме отчет за направеното от нас за един месец – от 25-ти септември до 25-ти октомври, а това са: инфраструктура, културни и спортни събития и отново – инфраструктура. Да се кандидатирам за втори мандат ме мотивира фактът, че доказахме – аз и екипа ми, че можем да създаваме, печелим и реализираме проекти за общината ни. Показахме, че можем. Ако някой от другите кандидати през тези години или в предизборната кампания в момента покажат че са по – компетентни, по-знаещи и по-можещи, щях да се замисля. Но уви – отново около нас се сипят предизборни обещания без аргументи, предизборни програми от по 10 изречения за бъдещ мандат, гръмки слова без покритие. Странен е фактът, че единствено моят екип излезе в предизборното състезание с програма за бъдещата визия на общината ни – останалите или преписаха по някоя точка от нас или програмите са им в малки сгънати листенца, или на гърба на преиздадена карта на града. Това не е сериозно. Не е сериозно отношение към обществото ни, към общината ни, към длъжностите, които някои сънуват, че ще заемат след седмица. Кандидатирам се – защото показах, че отборът ни в общината е силен, че имаме подкрепата на министерствата, които спомагат за новия, модерен облик на населените места, на държавата ни. На пук на фалшивите новини, на пук на злобата, негативните коментари, измислените профили и пълни с жълтини социални групи – аз не се сърдя, не се обиждам, не обиждам никой друг, не споря, не се оправдавам – а строя, правя и надграждам в общината ни. Те пляват, а аз работя – те обиждат, а аз продължавам да работя – те измислят “фейк” новини, а аз ще продължа да работя.

73225737_1290009591161149_3758443052285296640_n

Добре познавате проблемите на Костинброд. Какво успяхте да промените до този момент и в кои сфери ще съсредоточите усилията си занапред?

Аз съм от Костинброд. Аз съм костинбродчанин. Местният ми шовинизъм е достатъчно голям, за да отстоявам позиции на общината ни и да се меря с много по-големи общини. Давам конкретен пример – когато общините кандидатстваме с проекти по много от програмите с европейско или национално инвестиране, не ни делят на малки и големи, а на компетентни и добре подготвени и на такива, които трябва да стигат спечелилите. И уверено мога да кажа, че общината ни е от първите. А за проблемите в Костинброд – от 8 години работя в общината, от 39 години живея в нея. Всички мои най-радостни и най-тъжни моменти са свързани с нея. Постигнахме много в сферата на образованието – училищата ни и детските ни градини могат да се конкурират с тези в много по-големи области и общини, с тези в София. Социалните ни услуги са на топ-европейско ниво и създаваме нови социални услуги. Създадохме разнообразен и изключително силен културен календар. В сферата на сигурността и обществения ред – изградихме център за видео наблюдение, на ключови места в града ни има и ще продължат да се монтират камери. В инфраструктурата – изградихме мостове, тротоари, улици с подменена подземна инфраструктура, държавата възстанови напълно главни републикански пътни артерии. Нов централен градски площад, първи копки на модерен градски парк и на информационен център, осигурено финансиране за музей и нова централна сцена. Спечелени проекти за пътища и водопроводи в големите ни села. И всичко това в рамките на 4 години – като започнах мандата без нито един спечелен проект или готов за реализиране обект. А сферите, в които ще насоча усилията си в нов управленски мандат ще са – развитие на туризма, нови социални услуги, подземна инфраструктура за селата и асфалтиране на улици в града ни. Амбицията ми е за разширяване и развитие на детско – юношеските спортни школи и откриване на нови спортове. И един по-зелен, еко град с вело алеи, централен градски парк, нови зелени зони за почивка и отдих, намаляване на количеството на битовия отпадък. Ще продължим да градим и надграждаме духовните ни храмове – параклиси, манастири, църкви. Програмата ни за развитието на общината ни е по- амбициозна от тази за предишния мандат, но считам че е реална, обективна и реализуема. Времето ще покаже, а жителите на общината ни ще са хората, които ще ни напишат крайната оценка.

DSC_2972

Знаете, че проблемите, свързани с достъпа до здравеопазване са сериозни в по-малките населени места. Как ще гарантирате качественото
здравеопазване за жителите на Костинброд?

Проблемите със здравеопазването не са само в по-малките населени места, но и в по- големите – т.е. в градовете ни. Факт е сериозният дефицит в областта на кадри за спешната помощ. През тези години с председателя на общински съвет – Костинброд, който е изключително уважаван семеен доктор с многогодишна практика в общината ни и познат за всички живущи в нея направихме много за материалната база на сградата, в която работят медиците ни. Направихме електрическа рампа за инвалиди, поддържаме асансьора, отоплихме коридорите, където чакат пациентите, реновирахме фоайетата и подменихме дограма, направихме целия покрив, сменихме водостоците, открихме нова партида с допълнителна мощност за сградата, като озеленихме и създадохме зони за отдих в пространството около нея. За малките населени места ще обновим няколко от здравните служби в тях, ще се продължат периодичните профилактични прегледи, а при отваряне на програма в тази област – ще кандидатстваме. За жителите на общината ни – през изминалата година премина обществено обсъждане за ремонт на помещения в поликлиниката ни и за закупуване на модерен рентген. В ход е предприемането на действия за създаване на общинско здравно заведение – защото само това е начина да се подсигурят някои от здравните услуги, от които се нуждае населението ни. Предоставихме имот на Министерство на здравеопазването за изграждането на нов, модерен спешен здравен център, който трябва да започне да се изгражда през следващата година.

По отношение на развитието на общината – имате ли стратегия за привличане на нови инвестиции и по какъв начин ще работите за подобряване на бизнес средата?

В настоящия мандат – само за четири години в общината ни се разшириха съществуващите на територията й инвестиции и бяха привлечени нови сериозни инвестиции. Започнах настоящия мандат с престижната награда за предходния мандат /2011 г. – 2015 г./ – за община с най-много инвестиции на човек от населението. Още първите месеци от мандата ми получих награда от българската агенция за инвестиции, така както и завърших този мандат – с друга престижна награда на агенцията – за малка община на първо място в сферата на инвестициите и на осигурени работни места. През настоящия мандат двама от изключително сериозните инвеститори за България, за Балканите, за Европа – които развиват дейността си на наша територия получиха сертификати за инвеститор – Клас А. С това донесоха не само престиж на общината ни, но допълнителни инвестиции за общинската ни инфраструктура – ново кръгово, което се строи в момента в промишлената зона, нов път, който ще е свръзката на общината ни с магистрала “Европа”. С екипа ми в общината доказахме и показахме, че с принципни действия и с позитивно и професионално отношение от страна на администрация и общински съвет – бизнесът намира благоприятна среда за развитие на своите настоящи и бъдещи инвестиции. С изключителното логистично местоположение на общината ни – с близостта ни до столицата и до главни републикански пътни артерии, ние ставаме все по интересни за български и чуждестранни инвеститори – и с гордост мога да отбележа, че общината и правителството правим всичко необходимо в тази посока.

DSC_4910

Какво ще направите за екологичното бъдеще на Костинброд, както и екологично чистото производство на територията на общината?

Много са мерките и действията които предприехме до момента, а и ще предприемем в бъдещ план – при един четиригодишен мандата. В програмата ни ясно съм описал посоките за това как градът и общината ни ще бъдат по-зелени, по-чисти, по-екологични. В рамките на града ни започнахме подмяната на остарелите контейнери с чисто нови подземни контейнери за битов отпадък. След града ще последват и големите села. В процес на изпълнение е и спечелен регионален проект, който обхваща шест общини – с водеща община Костинброд за три компостиращи инсталиции и за сепарираща инсталация. Целта е изключително важна – и тя е една, да се намали количеството на битовия боклук и таксите, които се заплащат за него. В противен случай трябва да реализираме една изключително непопулярна за обществото мярка – да вдигнем данъците. Общината разработва интересни проекти – за еко пътеки по селата, вело алей в града ни, за развитие на зоната за отдих и туризъм около стопанисвания от наше предприятие общински язовир. Като заместник кмет, в чийто ресор беше екологията и като кмет работил активно в областта на екологията вече четири години, аз считам, че общината ни направи много, но и има какво да изгради и надгради – така че ще работим много в тази посока.

Какви социални политики искате да приложите, за да подобрите качеството на живот на жителите?

През четирите години, както и към момента, развиваме и надграждаме съществуващите социални центрове и създадохме нови – с нови социални услуги в тях. Само в последния месец отворихме два нови социални центъра – с нова материална база и автомобили за обслужване на гражданите. Желанието ми е през следващата година да отворим център за настаняване от семеен тип, на територията на имот предоставен ми от държавата и до пролетта на 2020 г. – 8-ият в света и единственият на Балканите център за възстановяване на деца с онкохематологични заболявания. От социалните дейности на една държава се вижда нейната европейска ориентираност, от социалните дейности в една община се вижда европейския й облик. А уверено мога да кажа, че ние сме една изключително социална европейска община, в държава с достойно място в Европа. Ще продължим да поддържаме фонд – “Ин витро”, за да съдействаме със суми от общинския бюджет на семейства, които имат нужда, ще продължим да надграждаме достъпността в градска среда до общински и държавни обекти и сгради. Желанието ми е да направим ремонт на социалните жилища, които са собственост на общината, но много от тях са в изключително лошо състояние и не може да се предоставят на имащи нужда. Ще продължим да развиваме и надграждаме социалните услуги, свързани с предоставяне на ежедневен топъл обяд, на храна през социалния патронаж, на лични асистенти и помощ по домовете. Само с работа, работа, работа може да се развива общината ни. Но за да има силна община с развиващи се град и села, трябва да има силна местна власт, която да работи в синхрон с правителството по важните – късаещи общността ни проблеми. До момента показахме че можем, и гарантирам пред всички жители на общината ни, че ще продължим да работим по същия начин.


Share Follow

Leave A Reply