Бюджетна комисия прие бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Предстои бюджетът на ДОО да бъде гласуван и от пленарна зала на извънредно заседание във вторник. “За” бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г. гласуваха 13 народни представители от Комисията по бюджет и финанси, – “против” – 7 и “въздържали се” – 0, с което бе приет. В Социална комисия членовете дадоха за бюджета на общественото осигуряване за 2020 г. 11 гласа “за”, 8 – “против” и 1″въздържали се”. “Няма да подкрепим бюджета на ДОО за 2020 г., защото не се решава с него нито един от системните проблеми на социалното осигуряване”. Това каза народният представител от ДПС и председател на Социална комисия д-р Хасан Адемов. Той посочи, че не са видими резултати, въпреки оптимистичните изказвания на част от социалните партньори от реформата, стартирала в началото на 2016 г.

Хасан Адемов, ДПС, снимка: БГНЕС

Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6.7 %, като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по т.нар. “швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1.2.

Освен вече предвиденото увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв. и от 1 януари 2021 г. на 650 лв. (като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.) в настоящата прогноза е заложена мярка за 2020 г. за увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор.


Share Follow

Leave A Reply