“Пропуските в прилагането на съществуващата правна рамка за борба с прането на пари в много от държавите членки позволяват на престъпници и терористи да финансират своята дейност и изправят Европейския съюз пред реални заплахи”, заяви зам.-председателят на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи Емил Радев пред своите колеги от Европейския парламент в Брюксел. Коментарът на българския евродепутат от ЕНП/ГЕРБ бе направен в отговор на презентирания от представители на Европейската комисия пакет от мерки за борба с прането на пари.

В качеството си на постоянен докладчик на ЕНП в комисията по граждански свободи относно темата с прането на пари Радев обърна специално внимание на звената за финансово разузнаване, които играят ключова роля за идентифициране на рисковете в страните членки. Българският евродепутат отчете, че „заради различния си статут, правомощия и начин на организиране, някои звена за финансово разузнаване нямат достъп до съответната информация и не могат да я обменят”.

Емил Радев

Емил Радев не пропусна да коментира и последния доклад за анализа на евентуалните заплахи, който идентифицира нови примери за т.нар. рискови продукти. Сред тях попада и футболът. По този повод от Европейската комисия препоръчват на държавите членки да решат кои участници ще бъдат обхванати от задължението за докладване на съмнителни сделки. „Не трябва ли да говорим за унифициран европейски подход по тази тема, като бъдат включени и други спортове, предвид инвеститорите в европейския спорт от трети страни”, попита Емил Радев своите колеги в ресорната комисия на ЕП и представителите на Европейската комисия.


Share Follow

Leave A Reply