Административен съд Шумен отхвърли искането на БСП за спиране изпълнението на решение на Общинска избирателна комисия – Шумен, с което е обявен за избран за кмет на община Шумен Любомир Христов, издигнат от ГЕРБ. Това съобщиха от съда. Съдът е приел, че, за да бъде уважено искането за спиране на изпълнението, молителят следва да докаже, че то би му причинило значителна или трудно поправима вреда и сериозно би засегнало негови права и законни интереси, равни или противопоставими на защитените с допуснатото предварително изпълнение. В мотивите си съдът посочва още, че в жалбата и обективираното в нея искане за спиране изпълнението на решението на ОИК не се установява интерес, който по степен на важност да е противопоставим на обществения интерес, защитен от законодателя с допуснатото предварително изпълнение.

снимка: БГНЕС

Наред с това, съдът намира, че неосъществяването на предварителното изпълнение на атакуваното решение би накърнило обществените интереси, тъй като се касае за проведен избор за конституиране на териториален орган на местна власт, какъвто е кметът на общината. Ето защо предварителното изпълнение на оспорения пред съда административен акт несъмнено е в обществен интерес. По тези съображения искането на Коалиция „БСП за България“ за спиране изпълнението на решението на ОИК – Шумен е възприето за неоснователно и недоказано, и е отхвърлено.

Определението на съда подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България. Предстои насрочване на делото по повод оспорването на законосъобразността на акта на ОИК.


Share Follow

Leave A Reply