Големият държавен бюджет влиза за първо четене в Пленарната зала. Депутатите ще гласуват разчетите за 2020-та при заложени приоритети образование, здравеопазване и отбрана.

снимка: iStock

С 17% е предвидено да се повишат учителските заплати, което ще струва на държавата 360 милиона лева отгоре.Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6.7 %, като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по т.нар. “швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1.2.

снимка: БГНЕС

Освен вече предвиденото увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. на 610 лв. и от 1 януари 2021 г. на 650 лв. (като размерът от 650 лв. ще се запази и през 2022 г.) в настоящата прогноза е заложена мярка за 2020 г. за увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. Бюджет 2020-та е първият от години, който е на нула – т.е. държавата ще харчи точно толкова, колкото е успяла да събере.


Share Follow

Leave A Reply