Държавата отчита намаляване на относителния дял на недекларирания труд. Международната организация на труда отчита, че в България той е 15,9 % при 17 % средно за ЕС, обяви вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова, съобщава БНР.

Като фактори, допринасящи за намаляване на недекларирания труд у нас, Николова отбеляза промените в трудовото и осигурителното законодателство, както и въведените еднодневни трудови договори в селското стопанство.

“Чрез въвеждането на така наречените еднодневни трудови договори се увеличава дялът на декларираната заетост при извършване на краткосрочна сезонна земеделска работа. Целта е да се насърчат лицата да се занимават със законно регламентирана работа, като същевременно гарантира и социална закрила за тези лица, тъй като всички данъци и социалноосигурителни вноски трябва да се заплащат предварително“ .

Тя посочи, че е на ход е и информационна кампания, която ще се проведе следващата година:„Планират се информационни кампании, насочени към борбата с недекларирания труд. В момента се подготвя и участието на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” в планираната европейска кампания за деклариран труд, която трябва да се проведе през пролетта на 2020-та година”, заяви вицепремиерът Мариана Николова по време на парламентарния контрол.


Share Follow

Leave A Reply