“Перничани ще имат вода пет часа сутрин и пет часа в късния следобед”, каза кметът на града Станислав Владимиров. Разчетите са този воден режим да продължи около пет месеца.

“В петък отправих становище към ВиК оператора, най-накрая те благоволиха да изпратят действително няколко варианта за воден режим, както е по закон. Приеха и това, което аз предложих – по-мекият вариант – пет часа в късния следобед, пет часа сутринта ще имат вода перничани”, посочи Станислав Владимиров. “Моят ангажиментът оттук нататък е да съблюдавам за изпълнението на водния режим. Ще бъда много стриктен в това отношение, включително и ще подпомагам и с юридическа помощ всеки, който няма нормален достъп до питейна вода във времевия диапазон, който ВиК дружеството обяви”, заяви кметът на Перник.


Share Follow

Leave A Reply