По предложението на управляващата коалиция таксите за детски градини и ясли на социално слабите семейства да се поемат от държавата, смятам, че таксите трябва да отпаднат напълно за всички деца в детските ясли и градините. За да отпаднат напълно е нужно в Бюджета за 2020 г. да бъде заложена сумата от 66 млн. лева. А отчетеният излишък за 9-месечието е около 2 млрд. лева, по данни на правителството.

Всяко дете има право на образование, но не всеки родител може да си го позволи. Голяма част от родителите не могат да плащат таксите поради ниски доходи. А деца, непосещавали детски заведения, след това по-лесно отпадат от училище. Според експертите инвестициите в ранно детско развитие имат най-висока възвръщаемост.

снимка: denova.bg

Осигуряването на таксите от бюджета би било и стимул за подобряване на раждаемостта на фона на демографската криза. Проблемът в столицата и някои от другите големи градове е в липсата на места в детските градини и ясли. За София са нужни 35 нови детски градини за чакащите 7000 деца. Това би струвало около 70 млн. лв. само в столицата. А в момента в проекта на бюджета за 2020 г., в чл.101, са предвидени до 70 млн. лв. за изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища в цялата страна. Тези средства очевидно няма да са достатъчни за решаване на проблема през 2020 г. В тази връзка смятам за справедливо, предвидената чл.101 сума за 2020 г. от до 70 млн. лева да бъде увеличена на до 100 млн. лв.


Share Follow

Leave A Reply