Расте интересът към закупуване на земеделски земи на лизинг. Това сочи национално маркетингово проучване в цялата страна на кредитиращата компания „Агрион финанс“.
Според данните най-популярните услуги от нефинансови институции за арендаторите са лизинг на машини и на ниви. Над 50 на сто от арендаторите са оптимисти за бъдещето на своя бизнес, а приблизително същата бройка вярват най-много на „Агрион“ като доверен техен партньор сочи още изследването.

снимка: Агрион

За да отговори на изискванията и на високите очаквания на арендаторите, дружеството вече има нови, по-изгодни условия за финансиране на земеделците, които привличат все повече земеделски производители в офисите на компанията.
Всички, които се интересуват от земя на лизинг, вече могат да се възползват от по-ниските лихви, гъвкавите условия и ускорените срокове за отпускане на парите.
„Решихме да облекчим максимално достъпа на малките и средни производители до бързо и лесно финансиране. Сега те могат да получат нужните им средства при съкратени срокове, изгодни лихви и облекчени условия при кандидатстване за финансиране“, заявиха от компанията.


Огромно предимство е че „Агрион финанс“ отпуска до 100% от пазарната оценка на земята, обект на лизинга. Така, ако цената на избрания терен съвпада с оценката, на лизингополучателя не се налага да участва със собствени средства в сделката, а директно започва да си плаща вноските по лизинга.
Това дава глътка въздух на тези, които нямат свободни пари и се налага да търсят банково или друго финансиране, за да си осигурят нужното самоучастие. Намалената лихва осигурява допълнителни средства за фермерите.
Сериозно облекчение е и изготвянето на индивидуален погасителен план за всеки лизингополучател. „Агрион Финанс” може да разсрочи изплащането на земята за период до 10 години, като в зависимост от финансовите потоци на клиента си, вноска може да се плаща дори само веднъж годишно.

снимка: „Агрион“

„Агрион Финанс“ не удържа такси за разглеждане на документите и за оценка на обезпечението, за за разлика от голяма част от банките. Пазарната оценка на желаната земеделска земя се извършва от експертите на „Агрион“ абсолютно безплатно. Размерът на отпуснатото финансиране не зависи от дохода на физическото лице, а се определя от стойността на имота, който се предлага за обезпечение. Това е крачка напред към подпомагането на предприемачи, които тепърва стартират своя бизнес. Предвидена е и възможност дружеството да финансира разходите по прехвърлянето на имота.


Информация за пълните условия по финансовите продукти на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията, на националния телефон 0800 111 66 или във всеки един от офисите на дружеството в цялата страна.


Share Follow

Leave A Reply