Днес българският парламент ще ратифицира Гаранционното споразумение между България и Европейската инвестиционна банка по договор от 10 октомври между банката и Българския енергиен холдинг за финансиране на проекта “Междусистемна газова връзка Гърция-България”. Предвижда се кредит от близо 110 милиона евро.

снимка: БГНЕС

Междусистемната газова връзка Гърция-България е проект, който е включен в седемте най-важни приоритета на Европейския съюз. Предвижда се гратисният период за главницата да бъде до 7 години и срокът на погасяването на заема да е до 25 години. Ратификацията е и предварително условие за влизане в сила на договора и за усвояване на кредитирането.


Share Follow

Leave A Reply