Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага промени в Наредба номер 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда на учителите, които са свързани с осигуряването на предвиденото увеличение на работните заплати на педагогическите специалисти с не по-малко от 17% от 1 януари 2020 г. Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване на възнагражденията на педагогическите специалисти, като до края на четиригодишния мандат на кабинета заплатите на учителите трябва да бъдат удвоени.

Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване на недостига на педагогически специалисти и за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия, предаде БТА. В промените са посочени какви трябва да са минималните размери на основните месечни заплати на педагогическите специалисти през 2020 г. Основна заплата не по-малко от 1085 лв. ще получават младите учители през 2020 г., а през тази година началната учителска заплата е 920 лв. Същата основна заплата от минимум 1085 лв. през 2020 г. ще получават работещите в училище – възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, треньори по видове спорт, рехабилитатори на слуха и говора, и ръководители на направлението ИКТ.

снимка: Article Pool

Минималните възнаграждения на старшите учители през 2020 г. ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за увеличението на трудовите възнаграждения на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия персонал. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г. и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.


Share Follow

Leave A Reply