С предложения проект на разпореждане се учредява “Български ВиК холдинг” ЕАД София. Той ще е изцяло държавна собственост, с капитал от 1 млрд. лв., които ще се формират чрез парична вноска от държавата. Средствата ще бъдат предоставени от програмния бюджет за 2020г. по бюджета на МРРБ. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в началото на редовното правителствено заседание.

снимка: БГНЕС

“Българският ВиК холдинг ще е с предмет на дейност- придобиване и управление на участие в дружества от отрасъл ВиК и дружества, свързани с изграждане, ремонт и реконструкция на ВиК инфраструктурата”, заяви министър Аврамова.

По думите ѝ той ще участва и във финансирането на дружества, към които участва. Тя отбеляза, че в дейностите му са включени още координиране на инвестиционните дейности и на тези по поддръжка на ВиК инфраструктурата, както и координация на модела на управление и функциите на дружествата от отрасъл ВиК.

“Предвижда се в срок до 6 месеца, след учредяване на “Българския ВиК холдинг” ЕАД, акциите и дяловете, които държавата притежава в съществуващите ВиК дружества и такива, които са свързани с осъществяване на предмета на дейността на холдинга да бъдат внесени капитално чрез съпортна вноска. С техния размер ще бъде увеличен капиталът на компанията”, заяви Аврамова.

снимка: БГНЕС

Тя отбеляза, че правата на държавата ще се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройство. По думите ѝ “Български холдинг” ЕАД ще бъде принципал на всички ВиК дружества с държавно участие в капитала. тя отбеляза още, че той ще има двустенна система на управление- надзорен и управителен съвет.

“Членовете на надзорния съвет- 5 на брой, ще бъдат избирани от министъра на МРРБ, а членовете на управителния съвет- 3 на брой, ще бъдат избирани от надзорния съвет. Холдинговото дружество ще осъществява спрямо дъщерните си дружества общи услуги по управление и контрол, техническа помощ, консултации, участие и финансиране, свързано с инвестиционните им дейности по оперативните програми, предоставяне на гаранции и др.”, посочи Аврамова.


Share Follow

Leave A Reply