България се прощава със световноизвестния български математик и политик академик Благовест Сендов. Той почина в неделя на 87-годишна възраст.

“Акад. Сендов е един от най-значимите председатели на българския парламент, учен от световна величина, човек просветител бих казала, изключително надарен, загубата е голяма”, заяви председателят на НС Цвета Караянчева.

“Един изключително достоен човек. Можеше да бъде президент на България, имаше качествата и световноизвестен учен. Наистина поклон пред светлата му памет!”, каза проф. Огнян Герджиков.

“Това е един от малкото българи, които нямат нужда въобще от никакво представяне. Акад. Сендов за нас е тежка загуба. Сега трябва цялата математическа общност, цялата академична общност да се обединим и да продължим неговото дело.”, посочи математикът проф. Олег Мушкаров.

Научните интереси и постижения на акад. Сендов са в областта на теорията на апроксимациите, математическото моделиране (по-специално в математическата биология), числените методи и информатиката, както и в направление „Хаусдорфови апроксимации“, чието начало той постави. Акад. Сендов създаде световно известна българска школа в тези направления. Научното творчество на акад. Сендов е събрано в стотици публикации, от които над 200 научни труда, 4 монографии, много учебници и популярни статии.

 


Share Follow

Leave A Reply