Броят на нощувките в места за туристическо настаняване в Европейския съюз е нараснал с 2,4 на сто през 2019 година до над 3,2 милиарда, сочи предварителна оценка на Евростат, цитирана от БТА.

снимка: www.e-tourismfrontiers.com

Начело остава Испания (+469 милиона нощувки или +0,5 на сто спрямо 2018 година), следвана от Франция (446 милиона, +0,8 на сто), Германия (436 милиона, +4 на сто), Италия (433 милиона, +0,9 на сто) и Великобритания (375 милиона, +5,7 на сто).

снимка: travelandleisure.com

България е отчела 27,1 милиона туристически нощувки през 2019 година или с 0,8 на сто повече от предходната година. Наблюдава се обаче намаление на броя на непостоянно пребиваващите с 1,8 на сто и увеличение на постоянно пребиваващите с 6 на сто.
Най-голямо увеличение на туристическите нощувки има в Словакия и Литва (съответно +12,6 и +10 на сто).
В почти всички страни членки на ЕС има увеличение на нощувките от постоянно пребиваващи.


Share Follow

Leave A Reply