“Все още е твърде рано да се изчисли мащаба на въздействието на новия коронавирус “COVID-19” върху европейската икономика”. Това се казва в изявление на Паоло Джентилони, европейски комисар по въпросите на икономиката, публикувано в доклад, разпространен от пресцентъра на Европейската комисия за зимната икономическа прогноза. Джентилони смята, че „перспективата за европейската икономика е стабилен, макар и забавен, растеж“, но въпреки това Европейския съюз е изправен пред „значителна значителна политическа несигурност, която хвърля сянка върху производството“.

„Що се отнася до коронавируса, все още е твърде рано да се направи оценка на мащабите на неговото отрицателно въздействие върху икономиката“, казва още еврокомисарят. Политическата несигурност, според доклада, се дължи и на несигурността около бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство, а епидемията от коронавируса с всички нейни последици за общественото здраве, икономическата активност и търговията, особено в Китай, е още един риск от влошаване.

снимка: iStock

Според доклада на ЕК, базовото допускане е, че тази епидемия ще достигне своя връх през първото тримесечие на 2020 г. със сравнително ограничено въздействие в световен мащаб. Колкото по-дълго трае епидемията обаче, толкова по-голяма е вероятността от верижни ефекти върху икономическите нагласи и глобалните условия за финансиране.


Share Follow

Leave A Reply