Остарялата вътрешна водопроводна разпределителна система е причина за несъответствията в качеството на питейната вода в бл.щ3 на ул. “Бучински път” в Перник, съобщава Регионалната здравна инспекция (РЗИ). По сигнал на граждани в началото на месеца бяха направени физико-химични и микробиологичен анализи на взетите проби. В 1 от тях са установени несъответствия по показатели цвят, мирис, мътност, амониев йон, перманганатна окисляемост, колиформи, ешерихия коли и ентерококи. След ремонт, промивка и дезинфекция на засегнатия от аварията участък от водопроводната мрежа, служители на РЗИ – Перник са извършили неколкократни пробонабирания на вода от жилища в три входа в потърпевшия блок.


Инспекторите установили, влошеното качество на водата при крайния потребител е резултат от остарялата сградна ВиК инсталация. Стари щрангове или водопроводи могат да променят вкуса, миризмата, цвета и дори да предизвикат мътност на питейната вода, обясняват от РЗИ. Според инспекторите подмяната на щрангове само в едно домакинство от етажната собственост не гарантира подобряването на водата в сградата, тъй като питейната вода се движи по цялата система.
При ежедневното пускане и спиране на водата поради режима, или след аварии от домашните уреди, включени към вътрешната ВиК мрежа, може да възникне обратно засмукване на водата – вкарване на замърсена вода във водопроводната мрежа, обяснява РЗИ. При неправилен монтаж и липса на възвратен клапан, тоалетното казанче също може да “връща” вода във вътрешната водопроводна мрежа и да бъде потенциален източник на замърсяване.
Освен това е необходимо всички стари или с неясен произход филтри поставяни на чешмите в домашни условия да бъдат отстранени, предупреждава РЗИ. Според инспекторите при правилна експлоатация на външната и вътрешната ВиК мрежа вероятността от поява на опасни микроорганизми във водата е минимална.


Share Follow

Leave A Reply