Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Института за икономическа политика и Професионалната асоциация по роботика и автоматика се присъединиха към редиците на учредителите на Експортен хъб България. Г-н Васил Велев, председател на УС на АИКБ, г-н Васил Тодоров, главен секретар на БТТП, г-н Ясен Георгиев, изпълнителен директор на ИИП, г-н Йонко Чуклев, зам.-председател на ПАРА и г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП – организацията, инициатор на Експортен хъб България, подписаха анекс към Споразумението за учредяване, с което бе даден стартът на най-новата инициатива, която ще подкрепя българските предприятия да излизат на международни пазари.

Събитието се проведе в София Тех Парк по време на заседание на организациите, които обединиха сили за създаването на ЕХБ. Представителите на публичните и частните институции обсъдиха старта на програмата и критериите, по които ще бъдат избирани компании, които да бъдат подкрепени чрез специалната експортна програма, която ще стартира през 2020 година. Така БТПП, АИКБ, ПАРА и ИИП се нареждат до Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Клийнтех България, Българска консултантска организация, Българска агенция за експортно застраховане, София Тех Парк, Българската стартъп асоциация (BESCO), СофтУни, М3 Комюникейшън Груп, Асоциацията на бизнес клъстерите, Висше училище по застраховане и финанси и Българска стопанска камара в мисията да развият българския експортен потенциал чрез специални събития и обучения.

Основното послание, което Експортен хъб България отправя, е, че успехът на българския бизнес в интернационална среда е възможен с общи усилия между правителствения и частния сектор на Република България. Основателите на инициативата са убедени, че страната може да бъде лидер в редица търговски сектори, като се насърчи предприемаческия дух и желанието за иновативно развитие сред представителите на бизнеса.


Share Follow

Leave A Reply