Община Пазарджик е изпратила повторно искане до Агенция пътна инфраструктура, с копие до Министерски съвет, да й бъде предоставена поддръжката за собствена сметка на участъци от републиканските пътища на нейна територия и те да бъдат освободени от заплащане на винетни такси. За това информира кметът Тодор Попов.

Две от отсечките свързват областния град с близките села Мокрище и Добровница, а третата- селата Черногорово и Росен. В резултат на направеното още в началото на 2019 година предложение, очаквахме в тези участъци да не се заплаща винетна такса, посочи Тодор Попов. Тъй като до настоящия момент в Община Пазарджик не е получено решение от АПИ за промяна, искането е изпратено отново, допълни той. В него се напомня за наболелия проблем на жителите от населени места на общината, които сега следва да заплащат винетна такса за нищожни разстояния,каза кметът на Пазарджик.


Share Follow

Leave A Reply