Министърът на правосъдието е преустановил временно всички процедури по приемането и регистрирането на документи, както и провеждането на интервюта за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство. Мярката ще действа до 13 април, когато изтича първоначалният обявен срок на извънредното положение, въведено в цялата страна заради разпространението на коронавируса. До тогава в гишетата в приемните помещения на дирекция „Българско гражданство“ документи няма да се приемат.

снимка: economy.bg

Лицата, които имат направена електронна резервация за подаване на документи и провеждане на интервю през периода 17.03.2020г. – 13.04.2020г., могат да направят нова електронна резервация след изтичане на съответната дата, съобразно графика в автоматизираната информационна система на дирекция „Българско гражданство“ или да подават документи за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство чрез дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Преустановява се и издаването на удостоверения в изпълнение на указ на вицепрезидента на Република България за придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство. Приемането и регистрирането на допълнителни документи към вече образувани преписки и приемането и регистрирането на други писмени документи продължава да се извършва на гишетата на дирекция „Българско гражданство“ при режим на достъп и обслужване на по един гражданин в приемните помещения. Преустановяват се заседанията на Съвета по гражданството при Министерството на правосъдието до края на обявеното извънредно положение.


Share Follow

Leave A Reply