“Предлагаме да отпада не плащането на сметките на потребителите, което е дължимо, а да отпаднат отрицателните последици от забавянето, когато не може да се плати”, каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов пред БНТ. „Идеята е да не се трупат наказателни лихви, да не става дългът предсрочно изискуем и да не се пристъпва към принудително изпълнение. Забранили сме изцяло на частните и на държавните съдебни изпълнители да предприемат принудителни изпълнителни действия“, посочи той.

снимка: iStock

„Предвидили сме да не могат да се налагат запори върху банкови сметки, които обхващат приход от трудово правоотношение, както и такива средства, които биха послужили за издръжка. В комуникация сме с Асоциацията на банките в България и им благодаря за взаимодействието и тяхната кооперативност. Те са предвидили множество мерки, които да облекчат взаимоотношенията им с клиентите. Надяваме се законът бързо да бъде приет, обнародван и да влезе в сила“, посочи министърът.

„Засега има известно овладяване на скока на случаите на коронавирус. Не бива това да ни успокоява, защото сме в преддверието на големия скок на кривата с увеличаването на броя на заразените и трябва да сме пределно внимателни и стриктни при изпълнението на всички мерки. Необходимо е да се въздържаме от придвижване и от социални контакти, които можем да отложим. Ако се наложи предприемането на такова общуване, то трябва да е при спазването на всички санитарно-хигиенни норми, които бяха разпоредени от министъра на здравеопазването“, посочи той.

снимка: БГНЕС

„Като цяло българинът показа способността си да се дисциплина, когато това е необходимо. Остават групи, които очевидно по-трудно спазват ограничителните мерки. Това налага повече работа на МВР и органите на реда. Там са оправдани и по-рестриктивни мерки, когато е налице неизпълнение на разпореденото поведение“, добави Кирилов.

снимка: Pixabay

„Законът за извънредното положение не урежда нови мерки в частта противоепидемични мерки. В тази част късно снощи в работната група постигнахме консенсус и ще изпратим материята към министъра на здравеопазването. Той сега по силата на Закона за здравето има правомощията да регулира този процес доколкото в обществото не може да има дебат дали се ограничават правата на личността и дали това са основни права, които не би следвало да се ограничават съгласно Конституцията. Затова сме предвидили в проекта на закона, извън Закона за здравето, министърът на здравеопазването да може да въвежда и други противоепидемични мерки и ограничения по предложение на Националния оперативен щаб”, смяата той.

“Основната цел на този закон е да уреди тези въпроси, които изискват уредба на ниво закон и които са в полза на гражданите, за да ги успокои, че по време на извънредното положение те няма да бъдат засегнати в упражняването на техните права. С оглед ограниченията в придвижването следваме специален основен режим, но на този етап други права не се засягат“, добави той.

снимка: thedoctorweighsin.com

„Ако се приеме предложението за наказателно преследване за разпространение на невярна информация, няма да се засяга свободата на словото, но би следвало в такива условия на епидемия всеки от нас да се въздържа да разпространява такава информация, която не е проверена и потвърдена и може да създава страх в публиката“, каза още той.

„Организацията в затворите беше направена около 2 седмици преди да се обяви извънредното положение. Ограничен е достъпът на външни лица в затворите в страната. Там социалната комуникация е малко по-ограничена и условията са като карантинни. Има няколко лица, които са работили извън затвора и са имали контакти. Те бяха наблюдавани и не са проявили симптоми. Ако има симптоматика, има помещения, където те да бъдат изолирани и да бъдат наблюдавани. Надяваме се да не бъде удължавано действието на извънредното положение“, допълни той.


Share Follow

Leave A Reply