„В атомната индустрия на Русия в продължение на много десетилетия на първо място винаги е било осигуряването на ядрената безопасност, сигурността за живота и здравето на нашите служители и съграждани. Безопасността за „Росатом” е ключова ценност. Винаги сме имали сценарии за реагиране на каквато и да е извънредна ситуация, в това число и такива, свързани със здравето на нашите колеги. Това обяви генералният директор на „Росатом” Алексей Лихачов. По думите му във всеки АЕЦ е въведен специален режим, който включва постоянен контрол на здравето на персонала. За възможния максимален брой служители е въведен дистанционен режим на работа, закупени са големи количества средства за индивидуална защита и хигиенни материали, постоянно се дезинфекцират производствените помещения и транспорта, практически са спрени командировките. Контролът върху здравето на персонала се извършва в тясно взаимодействие с администрациите на градовете в близост до електроцентралите. Осъществява се специално лекарско наблюдение на персонала, който има отношение към управлението на АЕЦ.


„Подготвихме редица допълнителни сценарии за развитие на ситуацията и мерки за реагиране при всички възможни случаи, свързани с възможните заплахи за здравето на ключовия персонал на АЕЦ”, уточни Лихачов. По думите му аналогична работа се осъществява и на изграждащите се АЕЦ. Той е категоричен, че независимо от сложността на епидемиологичната ситуация в редица държави, където „Росатом” работи, реализацията на проектите продължава.
„Разбира се, в тези страни действат максимално строги мерки за осигуряване на безопасността на руския персонал. Ние се ръководим от препоръките на епидемиологичните служби и правителствата в страните, където има наши обекти, и сме готови да засилим мерките за противодействие на вируса, включително карантинните, ако тези мерки бъдат въведени в съответните страни и региони”, каза още Лихачов. По думите му, руската корпорация „Росатом” предприема всички необходими мерки, за да минимизира негативното влияние на епидемиологичната криза върху доставките и да осигури изпълнение на задълженията си към възложителите в пълен обем и в сроковете, предвидени в съответните договори.


Share Follow

Leave A Reply