С влезли в сила съдебни решения антикорупционната комисия е отнела през миналата година имущество в полза на държавата за 8 777 714,51 лв., включително 37 недвижими имота и 119 превозни средства. Общият размер на претендираното за отнемане имущество към 31.12.2019 г., включително и от предни години, е над 3 млрд. лева по 510 дела. Това става ясно от отчетния доклад на КПКОНПИ за 2019 г., внесен в Народното събрание и публикуван на сайта на антикорупционния орган. През 2019 г. КПКОНПИ е приела 222 решения за образуване на производства и 175 решения за внасяне на искове за отнемане.

снимка: informo.bg

През годината е извършена проверка на декларациите на 9900 лица. За 21 лица материалите са изпратени на НАП при установено несъответствие в размер на повече от 5000 лв., а за 27 е предприета пълна имуществена проверка поради установено несъответствие в размер на повече от 20 000 лв. Приети са и решения за пълна имуществена проверка по отношение на 315 задължени лица, които не са подали или са подали извън законоустановения срок съответните декларации.

По направление „Конфликт на интереси“ през годината са постъпили общо 166 сигнала, по които са образувани производства за извършване на проверка за конфликт на интереси. Комисията е приела 14 решения, с които се установява конфликт на интереси, 87 решения, с които не се установява конфликт на интереси и 61 решения, с които се прекратява производството. Сравнението с 2018 г. сочи на приети 22 такива решение в повече през настоящия отчетен период. Общият размер на наложените санкции и отнемане по посочените решения и издадените наказателни постановления е в размер на 203 538 лв., при 105 260,40 лв. за 2018 г.

снимка: halcyongroup.eu

През 2019 г. на дирекция „Противодействие на корупцията“ в КПКОНПИ са били възложени от Прокуратурата по реда на Закона за съдебната власт общо 553 проверки, при 343 за 2018 г. По 450 преписки работата е приключена и резултатите са докладвани на възложилите проверката прокурори, като в 83 случая докладите касаят наличие на данни за извършени престъпления. Получени са 965 сигнала, по които са извършени конкретни действия и проверки, включително и снемане на обяснения от лица.

снимка: БГНЕС

Служители от дирекция „Противодействие на корупцията“ са участвали в 9 специализирани операции под ръководството на Специализираната прокуратура, проведени на територията на съответните общини, а именно: община Червен бряг; община Чупрене; община Божурище; община Пловдив; община Костенец, община Севлиево; Държавен Фонд „Земеделие”- София; град Костенец и община Несебър.


Share Follow

Leave A Reply