Европейската комисия се очаква днес да разреши държавната помощ за засегнатите фирми от въведеното извънредно положение заради коронавируса. Те трябва да получават подкрепа по схемата, която вчера правителството одобри – “60/40”.

Премиерът Бойко Борисов увери, че още във вчерашния ден ще изпратят до Брюксел искането за одобрение. Той обясни, че процедурата е в рамките на 24 часа да получим отговор за разрешение.

След получаване на разрешението от Брюксел ще стане възможно Агенцията по заетостта да започне да приема заявленията за помощта под формата на 60% от осигурителния доход на всеки от работниците, който ще запази работното си място.

Парите НОИ ще превежда по сметките на фирмите. За целта държавата ще увеличи средствата във Фонд “Безработица“ с 1 млрд. лева. Срокът на подпомагането е тримесечен.

За всеки от месеците списъкът на работниците може да се променя. Обхватът на схемата включва, както дейностите, които бяха ограничени от заповедта на здравния министър, така и фирмите със спад на оборотите от минимум 20%.

Условието, обаче е предприятията да са изрядни платци към бюджета и да не са в процедура по несъстоятелност.

Декларираните данни от работодателите ще се проверяват от НАП и от Агенцията по труда през цялата година и при злоупотреби средствата ще се възстановяват.


Share Follow

Leave A Reply