РИОСВ – Пловдив установи днес, след сигнал на граждани, замърсяване на река Черна от мандра от пловдивското село Маноле, съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Установено е, че мандрата зауства оцветени в бяло отпадъчни води в реката. Веднага е бил сформиран екип от представители на инспекцията, Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” (БДИБР) и Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС.


На място експертите са установили тръба, предназначена за заустване на дъждовни води, да излива суроватка в реката. Взети са водни проби от реката преди и след изливането на непречистените води, предстои те да се анализират в лабораторни условия , като до приключването на проверката замърсяването е прекратено.
Нарушението е във връзка с неспазване на условия в разрешителното за заустване, а санкцията за него е от 2000 до 10 000 лева. Предстоят административни наказателни действия срещу дружеството.


Share Follow

Leave A Reply