По време на усложнената епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето продължава да извършва кризисна интервенция при необходимост за децата и техните семейства при възникване на травматични състояния. Осигурена е възможност това да се извършва дистанционно чрез онлайн видео връзка и/или по телефон, по информация на бгнес.
ДАЗД обновява и допълва състава от квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да се включат в сформирането на екип при такива ситуации. Всеки, който притежава съответната професионална квалификация, опит и се чувства готов да работи с други професионалисти от сферата на кризисната интервенция, може да стане част от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

снимка: sciencedaily.com

Агенцията от години поддържа екип от специалисти, предоставящи подкрепа в ситуация на тежък инцидент с пострадало дете или възрастен. Незабавната намеса на психолозите при случай с трагичен край не веднъж помага на децата, техните близки и очевидците да преодолеят травмата и да преминат към обичайния си начин на живот. През 2019 г. такива бяха например случаите на удавяне на непълнолетното момиче от фолклорна формация, както и внезапно починалата деветокласничка по време на час по физическо възпитание.

Желаещите да се включат могат да се обърнат към ДАЗД в срок до края на месец април 2020 г


Share Follow

Leave A Reply