Нивото на язовир “Студена” продължава да нараства в резултат на пролетното снеготопене. От 24 март Перник е на облекчен воден режим. Водата се спира само от 22 до 6 часа. Това става възможно след пускането на новия водопровод, по който постъпва вода от “Бели Искър”.

Снимка: Informo.bg, Язовир “Студена” към 01.05.2020

снимка: informo.bg, Язовир “Студена” към 15.03. 2020 година

От МОСВ днес съобщиха, че за яз. „Студена“ в графика за месец май са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване.

Заявката на ВиК Перник е редуцирана, като от яз. „Студена“ са разрешени 0,466 млн. м3, с допълване на 0,806 млн. м3 от водосбора на яз. „Белмекен“. Редуцирането е направено, тъй като през м. май 2019 г. (когато не е имало режим на водата) ВиК операторът е ползвал реално 1,072 млн. м3. С предоставянето на количества от водосбора на яз. „Белмекен“ от 0,806 млн. м3, от яз. „Студена“ следва до миналогодишното потребление да се предоставят още 0,266 млн. м3.

Снимка: informo.bg, Язовир “Студена” към 01.05. 2020 година

снимка: БГНЕС, Язовир “Студена” към януари 2020 година

Предвид ситуацията към настоящия момент вместо 0,266 млн. м3 от яз. „Студена“ са разрешени 0,466 млн. м3, което прави с 0,200 млн. м3 повече от същия период през предходната година. В тази връзка разрешените за м. май 2020 г. количества от 1,272 млн. м3 надвишават реално ползваните количества вода от ВиК оператора в условията на постоянно водоподаване през 2018 и 2019 г.


Share Follow

Leave A Reply