“Със Закона за здравето се удължава срокът на дистанционна електронна форма на комуникация, така че органите могат да бъдат спокойни, че е защитена легитимността на решенията им”. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на заседанието на Правна комисия, на което се обсъжда Законът за здравето.

“Налага се да дадем още по-ясни и точни указания на съдилищата и на участниците в съдопроизводството. По отношение на мярката в чл. 5, ал.2 запори на банкови сметки, на физически лица и лечебни заведения, също имаше дебат в Министерски съвет. Премиерът настоя да се запази редакцията на тази норма във вида, в който е, а не както беше оригиналното предложение на Министерство на труда и социалната политика да не могат да се налагат запори за срок от 3 месеца от прекратяване на извънредното положение за доходи от трудови възнаграждения и пенсии”, заяви още Кирилов.

Данаил Кирилов
снимка: БГНЕС

Той посочи, че за всички органи и институции, които досега са осъществявали дистанционна електронна форма се удължава срокът, така че общинските съвети, КЗК другите органи могат да бъдат спокойни за това, че е защитена легитимността на техните решения. “Има продължението на чл 65б от действащия закон за мерките по отношение на възможността да се намали дължимото наемно задължение или цената на ползване на имоти държавна или общинска собственост, съответно за общинската собственост по решение на Общинските съвети”, каза още Кирилов. Той посочи, че в допълнителните разпоредби се предвижда нова дефиниция по отношение на съдържанието на понятието еднократно правно действие.


Share Follow

Leave A Reply