Джевдет Чакъров от ДПС заяви, че парламентарната група ще подкрепи предложенията за промени в Закона за здравето. Разбира се, той поясни, че ще се направят предложения от ДПС.


“ДПС подкрепя като цяло промените в Закона за здравето, защото има необходимост от такъв закон за мерките, които ще продължат да действат след отмяната на извънредното положение на 13 май с цел ограничаване на епидемията от коронавируса и за подпомагане на бизнеса, заетостта и гражданите. Подкрепяме и по прицнцип промените в чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, с които се дават правомощия на министъра на здравеопазването за въвеждане на мерки за опазване на живота и здравето на хората на територията на цялата страна и в отделни населени места и области. По отношение на избраната техника имаме резерви, но се надяваме те да бъдат прецизирани между първо и второ четене, за което ние ще направим съответните предложения”, каза още той. Чакъров коментира и понятието извънредна епидемична обстановка, което се въвежда в чл. 61, но досега е съществувало в чл. 59 и чл. 53. Той предложи да се обмисли въвеждането на някакви критерии кога ще е налице такава обстановка и какво означава тя.


Share Follow

Leave A Reply