Джамиите отварят врати. Това беше решено на редовно заседание на Висшия мюсюлмански съвет (ВМС) у нас. Взетото решение от ВМС е на основание чл. 35, т. 24 от Устава на Мюсюлманско изповедание в Република България и е свързано с изтичането на извънредното положение в страната, съобщават от Главно мюфтийство.

снимка: informo.bg

Според решението на мюсюлманския съвет религиозните богослужения в джамиите и месджидите на територията на цялата страна ще се осъществяват при стриктни противоепидемични мерки. Изисква се до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19 да бъдат спазвани редица мерки за сигурност. В това число, преди да бъдат открити за колективната молитва джума намаз в петъчния ден на 15 май тази година джамиите следва да бъдат подготвени за това, преминавайки през стерилизация и щателна дезинфекция. Процедурата ще бъде повторена и след самата молитва. От съображения за сигурност не се препоръчва използването на местата за абдест (ритуално измиване).

снимка: Getty Images

Решението на ВМС от 13 май тази година предвижда още колективните молитви да се отслужват при спазване на социална дистанция от 1.5 м между кланящите се, включително и отбягване на ръкуване и прегръщане между богомолците. Според решението на ВМС хронично болни хора или такива със слаб имунитет или от рискови групи не трябва да посещават джамиите за намаз, тъй като в епидемиологична ситуация като настоящата джума намаз не е фарз за тях.

Решението на висшия колективен орган на Мюсюлманско изповедание с всичките предвидени в него мерки ще остане в сила до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19 и до отмяната му от ВМС или до издаването на специална заповед от главния мюфтия на България д-р Мустафа Хаджи.


Share Follow

Leave A Reply