Ремонтират скъсаната тръба с фекални води, която от девет месеца замърсява Варненското езеро и залива. На място има инсталирана платформа, свързана с ремонта, но край нея не се забелязва никаква дейност. Информацията за възникналия дефект на транспортиращия тръбопровод стига до Община Варна от „Водоснабдяване и канализация Варна“ ООД през август м.г. След получаване на сигнала е извършена проверка и подводен оглед от експерти. Успоредно с това Община Варна е изискала подробна информация за обекта от МОСВ, като възложител на обществената поръчката, реализирал строителството и разплащането на проекта. От страна на ВиК -Варна е направено обследване на подводната част на обекта със сонар. Изработен е проект за ремонт на скъсания напорен тръбопровод ф500 за отпадъчни води под дъното на Варненско езеро. Поискано е финансиране от МРРБ от 1 300 000 лв.

След публикации в медиите Прокуратурата във Варна се самосезира за замърсяване на Варненското езеро, заради прекъснат напорен тръбопровод. Окръжната прокуратура във Варна е започнала две общонадзорни проверки по публикациите за замърсяване на Варненското езеро и залива с отпадните води на два варненски квартала след скъсване на напорен тръбопровод. Освен двете проверки в Окръжната прокуратура и в Районната прокуратура във Варна се води проверка, която е образувана по същия повод, но по сигнал на общински съветник. Самосезирането на прокуратурата е и на основание член 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт по публикации в различни медии, които съдържат данни за закононарушения или престъпления. Проверките ще търсят дали са налице достатъчно данни за неизпълнение на служебни задължения от длъжностни лица във връзка с контрола на изпълнението и последващата експлоатация на подводното съоръжение по дъното на Варненското езеро. С разпорежданията по образуваните две преписки на Окръжната прокуратура във Варна (едната от 29 април 2020 г.) е възложена проверка на РИОСВ – Варна.

Разпоредените проверки трябва да установят каква е причината за скъсването на напорния тръбопровод, който отвежда отпадните води на двата варненски квартала „Аспарухово“ и „Галата“ към канално-помпената станция „Запад“.


Share Follow

Leave A Reply