Eксперти от РИОСВ – Пловдив и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ запечатаха помпената станция на розоварна в село Старосел. По този начин се преустановява възможността за заустване на отпадъчни води в река Кощовица. До принудителното ограничаване на производствената дейност на предприятието се стигна след установено замърсяване на реката. Тя е приток на река Пясъчник, като втората се влива в язовира.

Взети са и водни проби за изследване след подаден днес пореден сигнал за умряла риба. Лабораторният анализ трябва да установи какви са причините. Предишните инспекции на розоварната са показали, че тя все още няма разрешително за заустване, тъй като предприятието е съвсем ново. Собствениците са обяснили, че правят тестове. Експертите са установили, че водите на реките са черни. Взети са проби за изследване.

Друга розоварна замърси р. Рахманийска. Непречистени отпадъчни води са изтекли и от Розоварната в село Зелениково, там е замърсена река Рахманийска, допълват от РИОСВ. Екоинспекторите са издали предписание да бъде преустановено заустването на непречиствани отпадъчни води в реката.


Share Follow

Leave A Reply