НС на БСП прие решение да възстанови провеждането на отчетно-изборната кампания и прекия избор на председател. Решението гласи, че се възстановява отчетно-изборната кампания в БСП от деня, в който отпадне забраната за провеждане на организирани събития на групи над 10 лица.

снимка: БСП

Непроведените общински конференции (общи събрания) на общинските (районни) и градски партийни организации ще се проведат в срок до 16 август 2020 г. Прекият вътрешнопартиен избор за председател на БСП ще се проведе на 26 септември 2020 г., а 50-ия конгрес на БСП ще се проведе на 10-11 октомври 2020 г. в зала 1 на Националния дворец на културата.


Share Follow

Leave A Reply