Днес изтича срокът фирмите и едноличните търговци да подадат годишните си данъчни декларации, припомнят от Националната агенция за приходите. Това важи и за земеделските стопани, избрали този ред на облагане. Те трябва да подадат и декларация за дължимите осигуровки.

Подаването на документите и плащането на данъка за довнасяне става по електронен път.

Срокът беше удължен заради кризата с Covid-19.


Share Follow

Leave A Reply