През май 2020 година безработицата в ЕС и в частност в еврозоната нарасна доста по-слабо от очакваното, докато в рамките на България дори отбеляза изненадващо понижение, показват данни на европейската официална статистика Евростат. Безработицата в ЕС се повиши през май до 6,7% от 6,6% през април и след като през месеците февруари и март (преди и в самото начало на коронавирусната пандемия) беше регистрирана най-ниската безработица от 6,4%, откакто Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000 година. В рамките на еврозоната безработицата се повиши през май до 7,4% от 7,3% през април при очаквания на финансите пазари за по-силен скок към 7,7 на сто.

За България данните на Евростат пък показват понижение на нивото на безработица през май до 4,6% от 4,8% месец по-рано.

снимка: Капитал

Трябва обаче да се има предвид, че тези доста добри данни за относително ниска безработица вероятно не отразяват реалните негативни щети, които коронавирусната пандемия нанесе върху икономиката и заетостта в стария континент. След като през март цяла Европа се оказа под карантина, европейските правителства въведоха редица схеми в подкрепа на работните места и програми за поемане на заплатите на принудително пуснати в отпуск трудещи се. Тези програми вероятно “замаскират” реалното ниво на безработица. През май също така започна разхлабването на ограничителни противоепидемични мерки и бизнесът отново започна да се връща на работа.

Според европейската статистика общо 14,366 млн. европейци, от които 12,146 милиона от еврозоната, са били без работа през май, като спрямо април е отчетено увеличение на безработните в ЕС с 253 хиляди, при увеличение в рамките на еврозоната със 159 хиляди. През май общо 2,815 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 15,7%), като това представлява повишение на младежката безработица със 64 хиляди спрямо април, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,4%.

снимка: economic.bg

Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България през май се понижи до 4,6% от 4,8% през април. През май 154 хиляди българи са били без работа спрямо 160 хиляди през април и 140 хиляди година по-рано (през май 2019 г.). Нивото на младежката безработица в България се понижи през май до 12,1% от 14,0% през април, като през петия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 20 хиляди месец по-рано. Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна остава през май на априлското ниво от 5,2%, докато безработицата сред мъжете се понижава до 4,8% от 5,0% месец по-рано.


Share Follow

Leave A Reply