Кметът на Радомир Пламен Алексиев иска от МРРБ целево финансиране в размер на близо 7 млн. лева за реконструкцията на довеждащия водопровод от помпена станция “Опалово”, съобщи общинският пресцентър. До министерството е изпратено писмо, към което са приложени копия на разработения инвестиционен проект и количествено-стойностни сметки. Реконструкцията на довеждащия водопровод е необходима заради непрекъснатите аварии по цялото трасе. За последните 10 месеца те са 47, а броят на скритите аварии дори не може да бъде установен с точност.

Инженерните проучвания показват, че загубите от помпената станция до резервоар “Ниска зона” възлизат на 40 процента. От пресцентъра на Общината уточняват, че още през февруари тази година кметът Пламен Алексиев е изпратил писма до министрите на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и до областната управа в Перник и ВиК, в които ги алармира, че съществува сериозен риск за цялата водоснабдителна система на града.

снимка: БГНЕС

В писмата си той отново е настоявал за спешни мерки от страна на ресорните министерства за извършването на авариен ремонт на довеждащия водопровод. Авариите по довеждащия водопровод за последните 10 месеца са 47, а броят на скритите аварии дори не може да бъде установен с точност.


Share Follow

Leave A Reply