Доц. д-р Даниел Вачков е Директор на Института за исторически изследвания към БАН. Той е член на Експертния съвет към Института за изследване на близкото минало, на Издателския съвет към БНБ. Преподавал е в периода 1991–1992 в Европейски университетски център в гр. Нанси, Франция. Понастоящем е преподавател и в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ по Нова и съвременна българска и обща история в редовното и профилирано обучение. Даниел Вачков е автор на монографиите “Българският външен дълг 1944-1989 г.“, “Банкрутът на комунистическата идеология“, “История на външния държавен дълг на България 1878-1990 г.“ (в съавторство с Мартин Иванов и Цветана Тодорова), “История на Народна република България. Режимът и обществото“ (в съавторство с Александър Везенков, Мартин Иванов, Михаил Груев, Иван Еленков и др. под общата редакция на Ивайло Знеполски), както и над 50 научни статии и студии. Той е и член на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси на България и Северна Македония.

Ще успеят ли последните избори да изведат Северна Македония от политическата криза и ще продължи ли тя европейското си развитие?

Така, както се виждат резултатите към този момент, не е много ясно дали в Северна Македония ще успее да се създаде едно достатъчно стабилно правителство, като виждаме така изравнените резултати, които имат двете основни политически сили. Виждаме, че и двете албански партии са с равни резултати, което означава, че ще трябва да се положат доста усилия от страна на политиците, за да постигнат консенсус по някои важни въпроси, какъвто основно е продължаването на преговорите за присъединяване на Северна Македония към ЕС. Това ще бъде основният показател доколко наистина политиците в Македония са достатъчно отговорни, за да преодолеят различията и да тръгнат по пътя за решаване на най-важните задачи на държавата.

снимка: БГНЕС

Що се отнася до европейските перспективи, се надявам, че макар и изборите да показват едно сериозно разделение в обществото в Северна Македония, въпросът за присъединяване към ЕС е темата, която ще обедини огромна част от северномакедонското общество.

Какви действия ще предприеме новото правителство на Северна Македония за започване на преговорите за членство в ЕС?

Първо трябва да се види около какви принципи ще се сформира то, но главното, което трябва да ръководи бъдещите министри и министър-председателя, е да ускорят процеса на присъединяване, като това ще бъде много плътно свързано с договорите за добросъседство с България и Гърция, за да може да получат една много солидна подкрепа.

снимка: БГНЕС

По какъв начин ще повлияе новото ръководство върху историческите въпроси с България?

Проблемите около дискусията за общата история са сложни и аз като член на смесената българо-македонска комисия, трябва да призная, че не вървят много гладко и лесно, особено през последните няколко месеца не е имало никакви срещи на комисията, като основното оправдание от страна на нашите колеги от Северна Македония беше, че изчакват изборите. Разбира се, всичко съвпадна и със ситуацията около коронавируса. Но каквото и правителство да се сформира в Северна Македония, въпросите няма да се решават много лесно, защото има изключително много тези, които са се наложили през годините и ще бъде трудно да бъдат преодолени в обществото в Северна Македония.

smugmug.com

Така или иначе този процес ще трябва да се развива постепенно, но и същевременно от страна на колегите от Северна Македония трябва да се ускори с оглед на задачите им след приемането им в ЕС. Изградени за 100 години концепции трудно се променят както в науката, така и в обществените нагласи, но в крайна сметка, ако има добро желание и от двете страни, вкл. и политическо желание, и подкрепа, сигурен съм, че и учените ще могат да си свършат работата, но за тази цел не трябва политиците да се намесват в исторически проблеми и да ги използват за политически цели.

снимка: mia.mk

Въпреки това България ще продължи ли да подкрепя Северна Македония за членство в ЕС?

Разбира се, всички тук на Балканите си даваме сметка, че колкото по-бързо районът на Западните Балкани се присъедини към ЕС, толкова по-добре ще бъде за всички. България за всички тези години, откакто се обяви създаването на Република Македония (днес Република Северна Македония), винаги я е подкрепяла, но има неща, които ние искаме да се уточнят. Ние не бихме искали тази наша подкрепа да бъде абсолютно необвързана с никакви условия, защото все пак се опира до въпроса, свързан с историята, културата и езика, и тези неща, въпреки огромното желание на България да подкрепя Македония в нейния път към евроинтеграцията, е необходимо да намерят своето адекватно и научно решение.


Share Follow

Leave A Reply