Брутният вътрешен продукт на еврозоната през второто тримесечие падна с 14,4%, съобщи Евростат. На тримесечна база това число е 11,9%. През първите три месеца спадът е 3,6%. Отбелязва, се че по този начин европейската икономика е влязла в рецесия. Еврозоната включва 19 държави. Според първата оценка техният БВП намалява с 12,1% през второто тримесечие и с 15% на годишна база. Според анкетирани от „Ройтерс” аналитици прогнозният спад беше, съответно, 11,2% и 13,9%. Намалението на всички показатели е най-голямо от 1995 г. насам, откакто се води такава статистика.

По-рано Ангел Талавера – главен експерт по европейска икономика, изрази мнение, че се очаква значителен икономически растеж в еврозоната през третото тримесечие. Той обаче отбеляза, че възстановяването през летните месеци ще бъде по-слабо. В доклада си от юли Европейската комисия прогнозира, че реалният БВП на еврозоната през тази година ще спадне с 8,7 % заради пандемията от COVID-19. Цялостната икономика на ЕС ще намалее с 83%, като през третото тримесечие се очаква икономическо възстановяване.


Share Follow

Leave A Reply