Експерти от РИОСВ-София са проверили сигнал за замърсяване на река Струма на територията на Перник. В сигнала е съобщено за изливаща се оцветена в кафяво вода от заустена в реката тръба. Замърсяването е било в участъка след „Топлофикация Перник“. В проверката са участвали и представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и на Специализираната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда. Взети са проби от тръбата.

снимка: Фейсбук

Пробонабиране е направено и от още няколко пункта по течението на реката. Сигналът е бил подаден вчера. Резултатите от проверката все още не са оповестени.


Share Follow

Leave A Reply