През юли 34,7% от българските нефинансови предприятия отчитат спад при техните приходи от продажби, а близо 8% от тях продължават да предприемат стъпки за освобождаване и съкращаване на персонал. Това показват резултатите от поредно бизнес изследване на НСИ сред нефинансовите предприятия в страната, целящо да предостави информация за ефекта от извънредното положение и последвалата пандемична обстановка, свързана с Covid-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката на страната.

снимка: БГНЕС

Според последната анкета на НСИ 34,7% от фирмите извън финансова сфера посочват, че са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през юли в сравнение с юни, когато 34,4% от тях бяха на това мнение. В същото време 46,5% посочват, че не е имало промяна в приходите от продажби през юли (спрямо 43,2% през юни), а при 18,4% е имало увеличение (спрямо 22,2% месец по-рано). Най-висок процент от компаниите, чиито приходите от продажби на стоки и услуги отбелязват спад през юли (44,6%) са фирмите от икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“, като за индустрията този относителен дял е 37,6%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Строителството“ – съответно по 32,8% на сто, отчита последната анкета на НСИ.

По отношение на наети персонал 23,4% от нефинансовите предприятия са предприели през юли стъпки за ползване на “платен отпуск” по отношение на наетия от тях персонал, докато 12,7% от компаниите са пуснали персонала си в “неплатен отпуск”, а при 10,7% е имало дистанционна форма на работа. Освобождаване/съкращаване на наети лица са предприели 7,9% от предприятията, участвалите в експресната анкета на Националния статистически институт, след като през юни подобна мярка предприеха 11,1%, а в разгарата на пандемичната криза и въведените строги карантинни мерки през март и април – съответно 17,2% и 18,5%. За следващия месец (август) 93,4% анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност (спрямо 92,8% на това мнение при предходното аналогично проучване на НСИ за юни), 3,4% смятат да преустановят временно дейността си (при 3,3% през юни), а едва 1,4% заявиха, че ще прекратят дейността си (при 2.1% на това мнение при предишното проучване за юни).


Share Follow

Leave A Reply