Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас е съставила акт за разораването на дюните на плажа Ахтопол-север, които бяха разкопани още през май месец тази година. От там информират, че е образувано административнонаказателно производство по реда на закона за защитените територии. Санкцията е в размер на 1000 лева. Наказателното постановление не е обжалвано и актът е платен.


Share Follow

Leave A Reply